1. 6. 2009

Směs lásky, úcty, respektu a laskavě shovívavého klidu, na lékarnických vahách naměřená, ale při sexu či před ním tichá dravost chtivá, neústupná, co ve tmě chodby vtlačí na zeď - Mlč lásko a otevři nohy...